Δημοσιευμένες Μαθησιακές Ενότητες

Αριθμός διαθέσιμων Ενοτήτων
Επιλέξτε Γλώσσα:

Μαθαίνοντας για τον καλλιΤΕΧΝΗ
Εικόνα για Μαθαίνοντας για τον καλλιΤΕΧΝΗ
Περιγραφή:

Μέσα από την παρούσα μαθησιακή ενότητα τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν  τις διάφορες μορφές της τέχνης μαθαίνοντας κάθε φορά κι έναν διαφορετικό καλλιτέχνη. Καλούνται να κατανοήσουν κάποιες βασικές έννοιες που σχετίζονται με τις διάφορες μορφές τέχνης. Μέσα από τη συμμετοχή τους σε διαθεματικές ενότητες καλλιεργούν και αναπτύσσουν περαιτέρω τη γλωσσική τους έκφραση.

 • Γνωστικό πεδίο: Γλώσσα, Δημιουργία- Έκφραση, Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη
 • Θέμα : Τέχνη
 • Προηγούμενη γνώση:
 • Ηλικία: 4-6
 • Εκδότης : Self-published
ως:

Ενωμένοι στην πολυμορφία
Εικόνα για Ενωμένοι στην πολυμορφία
Περιγραφή:

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σεναρίου, οι μαθητές έρχονται σε επαφή και γνωρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από έναν διαφορετικό τρόπο μάθησης και κατανόησης εννοιών. Για την πληρέστερη πληροφόρηση και ανάδειξη από τους μαθητές των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάπτυξη συνεργασίας κατά τη διερεύνηση του θέματος και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών χρησιμοποιούνται δύο μικρόκοσμοι, οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι στην πλατφόρμα του E-slate.Ο τρόπος προσέγγισης της συγκεκριμένης ενότητας έχει σχεδιαστεί με διαθεματικές προεκτάσεις στο περιβάλλον του Αβακίου, καθόσον προσφέρεται για την κατασκευή διερευνητικού εκπαιδευτικού λογισμικού και δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να κατασκευάσουν μικρόκοσμους δικής τους έμπνευσης με άξονα συγκεκριμένους παιδαγωγικούς, διδακτικούς και μαθησιακούς στόχους καθώς και με τη χρήση του διαδικτύου.

 • Γνωστικό πεδίο: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Γεωγραφία
 • Θέμα : Η Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Προηγούμενη γνώση: Βασικές δεξιότητες σχετικά με τη χρήση του Η/Υ και εξοικείωση με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο.
 • Ηλικία: 11-12
 • Εκδότης : Self-published
ως:

Μέτρηση-Είδη-Κατασκευή γωνιών
Εικόνα για Μέτρηση-Είδη-Κατασκευή γωνιών
Περιγραφή:
 • Γνωστικό πεδίο: Μαθηματικά
 • Θέμα : Μέτρηση-Είδη-Κατασκευή γωνιών
 • Προηγούμενη γνώση: Να αναγνωρίζουν γωνίες σε πολύγωνα,να διακρίνουν την ορθή γωνία και να χρησιμοποιούν τον γνώμονα
 • Ηλικία: 11-12
 • Εκδότης : Self-published
ως:

XΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ
Εικόνα για XΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ
Περιγραφή:

Μέσα από τη διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας αναμένεται οι μαθητές να γνωρίσουν τα μνημεία που κατασκευάστηκαν την εποχή του Περικλή  στη Ακρόπολη των Αθηνών και να έρθουν σε επαφή με την τέχνη και ιδιαίτερα την αρχιτεκτονική του Παρθενώνα, του Ερεχθείου, του ναού της Απτέρου Νίκης και των Προπυλαίων.

 • Γνωστικό πεδίο: ΙΣΤΟΡΙΑ
 • Θέμα : ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
 • Προηγούμενη γνώση: ΡΥΘΜΟΙ ΑΡΧΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
 • Ηλικία: 9-10
 • Εκδότης : ΚΑΣΚΟΥ ΑΝΝΑ-ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΡΑΦΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ως:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Εικόνα για ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Περιγραφή:

Η έναρξη της σεξουαλικής ζωής ενός ανθρώπου πρέπει να συνοδεύεται και από την έναρξη χρήσης κάποιας μεθόδου αντισύλληψης. Καλή γνώση του αναπαραγωγικού συστήματος οδηγεί στην κατανόηση της λειτουργίας της καθεμιάς μεθόδου. Η μελέτη των μεθόδων αντισύλληψης οδηγεί στην επιλογή της πλέον κατάλληλης, η οποία θα συνδυάζει αξιοπιστία και εξασφάλιση της υγείας.

 • Γνωστικό πεδίο: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
 • Θέμα : ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ
 • Προηγούμενη γνώση: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 • Ηλικία: 15-16
 • Εκδότης : Self-published
ως:

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ
Εικόνα για ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ
Περιγραφή:

Στην ενότητα αυτή οι μαθητές/τριες  κατανοούν τη διαδικασία εύρεσης του εμβαδού του κυκλικού δίσκου, χρησιμοποιούν τους μαθηματικούς τύπους για τον υπολογισμό εμβαδών και τέλος επιλύουν προβλήματα με εμβαδά κυκλικών δίσκων.

Ακολουθώντας τη διδακτική προσέγγιση που περιγράφεται παρακάτω οι/μαθητές/τριες ανακαλύπτουν δημιουργικά τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στην ακτίνα, τη διαμετρο, το μήκος του κύκλου και το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου χωρίς απομνημόνευση των τύπων.

Συγγραφή-επιμέλεια:Ζούνη Ευαγγελία

Επιστημονική και Παιδαγωγική Καθοδήγηση:Δημητρακάκης Κωνσταντίνος-Μπενιάτα Ελένη

 • Γνωστικό πεδίο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • Θέμα : ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ
 • Προηγούμενη γνώση: ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
 • Ηλικία: 9-12
 • Εκδότης : Self-published
ως:

Η Τέχνη πάει...Νηπιαγωγείο
Εικόνα για Η Τέχνη πάει...Νηπιαγωγείο
Περιγραφή:

Η μαθησιακή ενότητα δίνει την ευκαιρία στα παιδιά μέσα από διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες να εισαχθούν στον κόσμο της Τέχνης. Ακόμη ,σκοπός μας είναι να πληροφορηθούν για τις μορφές της Τέχνης, να εκφράσουν τις απόψεις τους, να συνεργαστούν και φυσικά να διασκεδάσουν.

 • Γνωστικό πεδίο: Τέχνη και Γλώσσα
 • Θέμα : Οι Μορφές της Τέχνης
 • Προηγούμενη γνώση: Δεν απαιτείται
 • Ηλικία: 4-6
 • Εκδότης : Self-published
ως:

Ο κύκλος
Εικόνα για Ο κύκλος
Περιγραφή:

Η ΜμΣ απευθύνεται σε μαθητές Ε' και Στ' δημοτικού σχετικά με την ευρύτερη έννοια του γεωμετρικού σχήματος του κύκλου και εστιάζεται στην διερεύνηση και κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των στοιχείων που αποτελούν τον κύκλο και τη σύνδεση με την καθημερινή ζωή.

Συγγραφή - επιμέλεια : Βούλγαρη Αγγελική , Μαστροθανάση Ζωή , Κίτσου Κωνσταντίνα

Επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση : Ζουγανέλη Άννα ( Σχολ. Σύμβουλος)

 • Γνωστικό πεδίο: Μαθηματικά
 • Θέμα : Ο κύκλος
 • Προηγούμενη γνώση: Έννοια γεωμετρικού σχήματος - μήκος κύκλου
 • Ηλικία: 10-12
 • Εκδότης : Self-published
ως:

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ - ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
Εικόνα για ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ - ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
Περιγραφή:
Το παιδί και ο τρόπος ζωής του στην Ελλάδα του 1950 και στη σημερινή μέσα από διάφορες μορφές Τέχνης.

Συγγραφή - επιμέλεια: Marina Zoi & Despoina Patsiavoura
 • Γνωστικό πεδίο: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
 • Θέμα : ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 50' ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
 • Προηγούμενη γνώση: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
 • Ηλικία: 4-6
 • Εκδότης : Self-published
ως:

Μεγαλώνοντας γερά δόντια
Εικόνα για Μεγαλώνοντας γερά δόντια
Περιγραφή:

Ο σχεδιασμός της ενότητας έγινε για να συνειδητοποιήσουν οι μικρόι μαθητές τη σημασία και τη λειτουργία των δοντίων για τον άνθρωπο.Να μάθουν τους κινδύνους που απειλούν τα δόντια μας και πως πρέπει να φροντίζουν τα δόντια τους.Το πρόγραμμα πραγματοπιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης και είναι απόλυτα συμβατό με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των παρακάτω μαθημάτων: Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Εικαστικά και Τ.Π.Ε.

 • Γνωστικό πεδίο: Ευέλικτη Ζώνη
 • Θέμα : Στοματική Υγιεινή
 • Προηγούμενη γνώση: Οι μαθητές κατέχουν ήδη γνώσεις σχετικά με το θέμα που εξετάζεται από το Νηπιαγωγείο αλλά και από βιωματικές τους εμπειρίες.
 • Ηλικία: 7-8
 • Εκδότης : Self-published
ως: