teacher-resource-circle.png
Η παραδοσιακή ζωή στη Ρόδο
Εικόνα εξώφυλλου για Η παραδοσιακή ζωή στη Ρόδο
ELISAVET KONSTANTINIDOU, Sevasti Matthaiou
learner-resource-circle.png
Μια φορά κι έναν καιρό στη Ρόδο
Εικόνα εξώφυλλου για Η παραδοσιακή ζωή στη Ρόδο
ELISAVET KONSTANTINIDOU, Sevasti Matthaiou


learning-focus.png

 Στο τέλος αυτής της ενότητας τα παιδιά θα γνωρίζουν τον τρόπο ζωής των κατοίκων του τόπου τους σε παλιότερα χρόνια.

 

Γνωστικό Πεδίο
Μελέτη Περιβάλλοντος: Τοπική Ιστορία
Σκοπός της Μάθησης
Στα χρόνια τα παλιά
Μαθησιακό επίπεδο
Ηλικία 4-6
Προηγούμενη Γνώση
Δεν απαιτείται
Μορφές εκφοράς νοήματος
Πρότυπο Url:
Περιγραφή:

Ο σκοπός της ενότητας που είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τον τρόπο ζωής των κατοίκων του τόπου τους σε παλιότερα χρόνια εναρμονίζεται με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και εντάσσεται στη γνωστική περιοχή της Μελέτης Περιβάλλοντος, στο κεφάλαιο "Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση".

Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, αναφέρεται ως επιδίωξη να αναπτύξουν τα παιδιά ενδιαφέρον για ανθρώπους άλλων εποχών και  προτείνεται "Να αναγνωρίζουν και να σχολιάζουν ιστορικό υλικό (π.χ. φωτογραφίες...)...και να κατανοούν ότι πρόκειται για διάφορες αναπαραστάσεις του παρελθόντος..." (ΦΕΚ 304/13-3-2003, τ.Β., σσ.4323). Παράλληλα, προβλέπεται η έννοια της μεταβολής (στην ενότητά μας ως εξέλιξη) ως διαθεματική έννοια (ΦΕΚ, ό.π.), ενώ η ανάπτυξη διαθεματικών εννοιών υπογραμμίζεται ως κεντρική επιδίωξη.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο σκοπός αυτής της μαθησιακής ενότητας και οι κεντρικές της ιδέες που διατυπώνονται στο σκοπό (παρελθόν του τόπου, τρόπος ζωής) και εξειδικεύονται στους στόχους συντάσσονται απολύτως με τις προδιαγραφές του ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ για το Νηπιαγωγείο.

learning-focus.png

Στο τέλος αυτού του παιχνιδιού θα ξέρετε πώς ζούσαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας.

Γνωστικό Πεδίο
Σκοπός της Μάθησης
Μια φορά κι έναν καιρό...στον κόσμο των γιαγιάδων και παππούδων
Μαθησιακό Επίπεδο
Ηλικία 4-6
Προηγούμενη Γνώση

knowledge-objectives.png
Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης αυτής της Μαθησιακής Ενότητας, οι μαθητές θα είναι ικανοί να:
knowledge-objectives.png
Ολοκληρώνοντας αυτή τη Μαθησιακή Ενότητα, θα μπορείτε να:
experiential-objectives.png
experiential-objectives.png
Βιώματα και εμπειρίες ρουχισμού από τη σημερινή πραγματικότητα

Συνδέουν σημερινά είδη ρουχισμού με τα σύγχρονα χρόνια.

Συγκρίνουν διάφορα είδη ρουχισμού και αναφέρονται στις μεταξύ τους διαφορές και ομοιότητες.

 

Έχεις παρατηρήσει τα ρούχα που φοράμε;
Η ζωή σε παλιότερα χρόνια

Συνδέουν παραδοσιακές στολές, παραδοσιακά αντικείμενα και ασχολίες ζωής με παλιότερα χρόνια.

Πώς ζούσαν οι παππούδες-γιαγιάδες;
conceptual-objectives.png
conceptual-objectives.png
Ομαδοποίηση αντικειμένων με κριτήριο τη χρήση στο παρελθόν ή παρόν

Διαχωρίζουν τα δοσμένα αντικείμενα σε σύγχρονα και παραδοσιακά.

 

Βάλε μαζί αυτά που μοιάζουν
Ίδιες ανάγκες εξυπηρετούνται με διαφορετικό τρόπο στο πέρασμα των χρόνων

Ομαδοποιούν τα διαφορετικά –χρονικά– αντικείμενα με κριτήριο την εξυπηρέτηση παρόμοιων αναγκών του ανθρώπου.

Σε τι μοιάζουν παλιά και νέα πράγματα και γιατί τα χρειαζόμαστε;
Ένταξη αντικειμένων-εργαλείων στο πλαίσιο τρόπου ζωής παρελθόντος-παρόντος

Συνδέουν παραδοσιακά και σύγχρονα αντικείμενα-εργαλεία με τον τρόπο ζωής του παρελθόντος ή παρόντος, αντίστοιχα.

Η ζωή τώρα και παλιά

Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και οι δουλειές που κάνουν είναι παλιών χρόνων ή σημερινά.

analytical-objectives.png
analytical-objectives.png
Η επιστημονική-κοινωνική εξέλιξη στις συνήθειες των ανθρώπων

Συνδέουν το σύνολο των σύγχρονων και παραδοσιακών αντικειμένων με το χρόνο χρήσης τους και την επιστημονική-τεχνολογική-κοινωνική εξέλιξη.

Γιατί αλλάζουν τα πράγματα και οι συνήθειες;
Μαθαίνεις ότι τα πράγματα φαίνονται αλλιώς και αλλάζουν, επειδή οι άνθρωποι ανακαλύπτουν και χρησιμοποιούν καινούριες μηχανές.
applied-objectives.png
applied-objectives.png
Η ζωή παλαιότερα και τώρα: Κριτήριο ταξινόμησης

Διαχωρίζουν δοσμένα αντικείμενα σε σύγχρονα και παραδοσιακά.

Πώς ζούσαν παλιά και τώρα οι άνθρωποι;

Ξεχωρίζεις πράγματα που χρησιμοποιούσαμε παλιά από αυτά που χρησιμοπούμε σήμερα.


knowledge-processes.png
knowledge-processes.png
experiencing-the-known.png
Μαθησιακή Δραστηριότητα 1:
Είδη ρουχισμού σήμερα

Προετοιμασία

Στις ελεύθερες δραστηριότητες, εξοπλίζετε με κατάλληλα υλικά τη γωνιά των εικαστικών.  Δίνετε στα παιδιά που εργάζονται εκεί φωτοτυπίες με περίγραμμα ανθρώπου και ζητάτε να το ντύσουν ζωγραφίζοντας ή/και κόβοντας και κολλώντας ρούχα.

Δραστηριότητα

Στην ολομέλεια, κάθε παιδί δείχνει την εργασία που έκανε στις ελεύθερες δραστηριότητες και εξηγεί τις επιλογές του σε ρουχισμό. Μετά την παρουσίαση, οι εργασίες αναρτώνται σε ταμπλό και τα παιδιά παρατηρώντας διαπιστώνουν –με την υποστήριξή σας μέσω κατάλληλων ερωτήσεων– τη διαφορά στα ρούχα (ποικιλία ρούχων) και την ομοιότητα (ντύνουν ανθρώπους).

Σκοπός

Συνδέουν σημερινά είδη ρουχισμού με τα σύγχρονα χρόνια.

Συγκρίνουν διάφορα είδη ρουχισμού και  αναφέρονται στις μεταξύ τους διαφορές   και ομοιότητες.

Εκπαιδευτικό Υλικό
 • φωτοτυπίες με περίγραμμα ανθρώπου,

 • ποικιλία μικρών κομματιών υφασμάτων
 • μαρκαδόροι, κόλες, ψαλίδια.
experiencing-the-known.png
Μαθησιακή Δραστηριότητα 1:
Έχεις παρατηρήσει πώς ντυνόμαστε;

Στη γωνιά των εικαστικών

Παρατήρησε τι καινούριο έχει η γωνιά μας σήμερα; Ωραία! Έχεις καμιά ιδέα για τον τρόπο που μπορείς να φτιάξεις κάτι με αυτά τα υλικά; Πάρε μια φωτοτυπία και διάλεξε αν θέλεις ο άνθρωπος να είναι άντρας ή γυναίκα. Έπειτα, διάλεξε ρούχα για να τον ντύσεις. Αν θέλεις να τον/την ντύσεις με ύφασμα, κόψε και κόλησε το ρούχο που θέλεις (πουκάμισο, μπλούζα, πουλόβερ, φούστα,παντελόνι). Αν πάλι θέλεις ζωγράφισε τα ρούχα του/της. Μπορείς ακόμη να διαλέξεις να ζωγραφίσεις το παντελόνι, αλλά να βάλεις ύφασμα στο πουλόβερ. Κράτησε αυτό που θα φτιάξεις γιατί θα το χρειαστούμε, όταν μαζευτούμε στην παρεούλα.

Δραστηριότητα

Δείξτε μας ένα-ένα παιδί με τη σειρά αυτό που φτιάξατε και πέστε μας για τα ρούχα που επιλέξατε να του/της βάλετε. Μετά τοποθετήστε αυτό που φτιάξατε στο ταμπλό.

Ποπο πόσα ωραία ρούχα! Είναι όλα ίδια; Τι χρώματα έχουν; Είναι όλα παντελόνια ή μπλούζες; Αν θέλαμε να βάλουμε μαζί αυτά που μοιάζουν πώς θα τα χωρίζαμε; Ποιος/ποια θα το κάνει στο ταμπλό;

Υπάρχει τρόπος να μπουν όλα τα ρούχα σε μια παρέα, δηλαδή μοιάζουν σε κάτι; Σκεφτείτε πώς ήταν οι άνθρωποι πριν τους ντύσετε και γιατί τους ντύσατε για να απαντήσετε. 

experiencing-the-new.png
Μαθησιακή Δραστηριότητα 2:
Τα ρούχα αλλάζουν στο πέρασμα των χρόνων

Παρουσιάζετε στα παιδιά μια κάρτα που εικονίζει τρεις ανθρώπους ντυμένους με παραδοσιακές στολές και την τοποθετείτε στο χώρο που βρίσκονται αναρτημένες οι εργασίες των παιδιών από την προηγούμενη δραστηριότητα.

Ρωτάτε τα παιδιά αν έχουν δει τέτοια ρούχα ξανά. Πού; Σε ποια περίπτωση; Ποιοι τα φορούσαν; Γιατί δεν τα φορούν τώρα;

Ζητάτε από τα παιδιά να συγκρίνουν τα ρούχα των ανθρώπων της κάρτας με τα ρούχα που ζωγράφισαν στις ελεύθερες δραστηριότητες και να εντοπίσουν ομοιότητες-διαφορές.

Σκοπός

Να συνδέουν τα παιδιά παραδοσιακές στολές, παραδοσιακά αντικείμενα και ασχολίες ζωής με παλιότερα χρόνια.

Εκπαιδευτικό Υλικό
 • κάρτα που εικονίζει τρεις ανθρώπους ντυμένους με παραδοσιακές στολές
 • experiencing-the-new.png
  Μαθησιακή Δραστηριότητα 2:
  Ρούχα αλλιώτικα

  Παιδιά  σας έφερα μια κάρτα. Θα περάσει από χέρι σε χέρι, ώστε να την δούμε όλοι/ες και μετά θα τη βάλω εδώ που βάλαμε και τις δικές σας δημιουργίες για να τη βλέπουμε όλοι/ες.

  Λοιπόν, τι σας άρεσε ή σας έκανε εντύπωση ή θέλετε να μιλήσετε γι αυτό; Οι άνθρωποι της κάρτας πώς είναι ντυμένοι; Έχετε ξαναδεί αυτά τα ρούχα; Πού; Ποιοι τα φορούσαν; Βλέπετε σήμερα ανθρώπους ντυμένους έτσι; Για δείτε και αυτά που φτιάξατε εσείς, δείτε και εμένα τι φοράω. Μοιάζουν τα ρούχα μας με τα ρούχα των ανθρώπων της κάρτας; Σε τι; Σε τι είναι διαφορετικά;

   

  conceptualising-by-naming.png
  Μαθησιακή Δραστηριότητα 3:
  Το πλαίσιο της ζωής στα παλαιότερα χρόνια και σήμερα

  Ζητάτε από τα παιδιά να ταιριάζουν αυτό που θα ακούγεται ή θα παρουσιάζεται κάθε φορά με τη σύγχρονη ή την παραδοσιακή ενδυμασία-ζωή:

  v Τοποθετείτε σε cd player cd ή χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή και επιλέγετε απόσπασμα από ένα παραδοσιακό και ένα σύγχρονο τραγούδι (βλ. εκπαιδευτικό υλικό)

  v Παρουσιάζετε ένα παραδοσιακό και ένα σύγχρονο αντικείμενο του σπιτιού (βλ. εκπαιδευτικό υλικό)

  v Παρουσιάζετε βίντεο παραδοσιακού χορού (βλ. εκπαιδευτικό υλικό). Μετά την ένταξη του χορού στην παραδοσιακή ζωή, καλείτε τα παιδιά να χορέψουν ένα χορό της επιλογής τους, εσείς φωτογραφίζετε την ομάδα που χορεύει, την εκτυπώνετε και ζητάτε από τα παιδιά να την τοποθετήσουν στην παραδοσιακή ή στη σύγχρονη ζωή.

  v Παρουσιάζετε μια φωτογραφία ανθρώπου που κάνει μια παραδοσιακή ασχολία και μια φωτογραφία ανθρώπου που κάνει μια σύγχρονη ασχολία (βλ. εκπαιδευτικό υλικό).

  v Παρουσιάζετε μια εικόνα εσωτερικού παραδοσιακού σπιτιού και μια σύγχρονου σπιτιού (βλ. εκπαιδευτικό υλικό).

  Σκοπός

  Να διακρίνουν σε  δοσμένες φωτογραφίες αντικειμένων σύγχρονα και παραδοσιακά αντικείμενα-εργαλεία-ασχολίες και να τα εντάσσουν στο αντίστοιχο πλαίσιο της παραδοσιακής ή της σύγχρονης ζωής. 

  Εκπαιδευτικό Υλικό

   

 • ένα παραδοσιακό και ένα σύγχρονο τραγούδι 
  • βίντεο παραδοσιακού χορού
 • ένα παραδοσιακό και ένα σύγχρονο αντικείμενο σπιτιού
 •  

 • φωτογραφία ανθρώπου που κάνει μια παραδοσιακή ασχολία  και φωτογραφία ανθρώπου που κάνει μια σύγχρονη ασχολία
 •             

   

 •  εικόνα παραδοσιακού και σύγχρονου σπιτιού
 • Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, υπολογιστής, εκτυπωτής.
 • conceptualising-by-naming.png
  Μαθησιακή Δραστηριότητα 3:
  Η ζωή στα χρόνια των παππούδων-γιαγιάδων και η ζωή σήμερα

  Έχω σκεφτεί ένα παιχνίδι. Θέλετε να το παίξουμε; Για να παίξουμε θα χρειαστούμε δύο χαρτόνια, σε δύο χρώματα. Στο ένα θα βάζουμε πράγματα από τον καιρό του παππού και της γιαγιάς και στο άλλο πράγματα που τα χρησιμοποιούμε σήμερα. Τι χρώματα θέλετε να έχουν τα χαρτόνια; Ποιο να χρησιμοποιήσουμε για τα πράγματα του παππού-γιαγιάς; Έχετε καμιά ιδέα για να μη μπερδέψουμε τα χαρτόνια; Θέλει κάποιος/α να βάλει κάτι ή να ζωγραφίσει στην άκρη κάθε χαρτονιού για να τα ξεχωρίζουμε; Τι θα είναι αυτό;

  Ωραία! Τώρα το παιχνίδι αρχίζει. Θα σας δείχνω ή θα σας βάζω να ακούτε κάτι. Εσείς θα το βλέπετε ή θα το ακούτε, θα σκέφτεστε σε ποιο χαρτόνι ταιριάζει, θα λέτε γιατί και θα το βάζουμε, ώστε στο τέλος να έχουμε πολλά πράγματα στα χαρτόνια.

  Παιδιά, σας αρέσει να χορεύετε; Συμφωνείστε τι χορό θα χορέψετε και εγώ θα σας φωτογραφίσω και θα βάλω τη φωτογραφία στο ταμπλό.

  Για να δούμε τι έχουμε στο ταμπλό. Ωραίο έγινε! Έχω και μια ιδέα. Τι θα λέγατε αν δείχνατε στους γονείς σας τις εργασίες σας και τους ζητήσετε αν έχουν κάτι που ταιριάζει στο ταμπλό να σας το δανείσουν για να το δούμε αύριο και να μας μιλήσετε γι αυτό;

  conceptualising-with-theory.png
  Μαθησιακή Δραστηριότητα 4:
  Εργαλεία-αντικείμενα-ασχολίες σε παλιότερα χρόνια και σήμερα

  Την επόμενη μέρα και αφού εμπλουτισθεί το ταμπλό (κυρίως της ζωής σε παλιότερα χρόνια) και μιλήσουν τα παιδιά γι αυτά που έφεραν, ακολουθεί συζήτηση με αφορμή την ταξινόμηση των  υλικών. Στη συζήτηση, υποστηρίζετε τα παιδιά μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις να συνδέσουν τα αντικείμενα-ασχολίες-τραγούδια με τη σύγχρονη ζωή και τη ζωή σε παλιότερα χρόνια, αντίστοιχα.

  Σκοπός

  Να συνδέουν τα παιδιά παραδοσιακά και σύγχρονα αντικείμενα-εργαλεία με τους διαφορετικούς τρόπους ζωής του παρελθόντος και του παρόντος αντίστοιχα. 

  conceptualising-with-theory.png
  Μαθησιακή Δραστηριότητα 4:
  Πώς ζούσαν οι παππούδες-γιαγιάδες και πώς ζούμε εμείς;

  Για να δω τι όμορφα πράγματα μας φέρατε. Τι είναι αυτό; Σε τι το χρησιμοποιούσαν; Ποιοι; Σε τι ήταν χρήσιμο; Σε ποιο χαρτόνι θα το βάλεις; Γιατί; Εσείς παιδιά συμφωνείτε; Διαφωνεί κανείς;

  Για να δούμε τις φωτογραφίες μας στο ταμπλό. Τι χρησιμοποιούσαν οι παππούδες-γιαγιάδες για να κάνουν δουλειές στο σπίτι; Σε τι σπίτι ζούσαν; Εμείς τι χρησιμοποιούμε σήμερα; Τι επαγγέλματα έκαναν; Τι επαγγέλματα κάνουν οι μαμάδες και οι μπαμπάδες σήμερα; Τι τραγούδια τραγουδούσαν; Τι χορούς χόρευαν; Σήμερα τι τραγουδάμε και τι χορούς χορεύουμε;

  Μήπως ξέρετε κι άλλα πράγματα που έκαναν οι παππούδες-γιαγιάδες και δεν υπάρχουν στο ταμπλό;

   

  applying-appropriately.png
  Μαθησιακή Δραστηριότητα 5:
  Η παραδοσιακή και η σύγχρονη ζωή

   Χωρίζετε τα παιδιά σε δυο ομάδες: «σήμερα» και «χθες». Κάθε ομάδα παίρνει ένα χαρτόνι. Στο κέντρο του ενός χαρτονιού βρίσκεται η εικόνα ανθρώπων με παραδοσιακές ενδυμασίες και στο άλλο βρίσκεται η εικόνα ανθρώπων ντυμένων με σύγχρονα ρούχα (βλ. εκπαιδευτικό υλικό προηγούμενων δραστηριοτήτων).

  Δίνετε στα παιδιά φωτοτυπίες με παραδοσιακά και σύγχρονα αντικείμενα (βλ. εκπαιδευτικό υλικό προηγούμενων δραστηριοτήτων).

  Ζητάτε από κάθε ομάδα να κόψει και να κολλήσει στο χαρτόνι της, τα αντικείμενα που αντιστοιχούν στο θέμα της.

   


  Σκοπός

  Να διαχωρίζουν τα παιδιά δοσμένες φωτογραφίες αντικειμένων σε σύγχρονης και παραδοσιακής ζωής.

  Εκπαιδευτικό Υλικό
 • δύο χαρτόνια κανσόν,
 • ένα παραδοσιακό χορό,
 •  εικόνα ανθρώπων με παραδοσιακή ή σύγχρονη ενδυμασία
 •   

 • παραδοσιακά και  σύγχρονα αντικείμενα σπιτιού 
 •  

 • κόλες.
 • applying-appropriately.png
  Μαθησιακή Δραστηριότητα 5:
  Στον καιρό του παππού-γιαγιάς και στον καιρό μαμάς-μπαμπά

  Χωριστείτε σε δύο ομάδες. Η μια ομάδα παίρνει αυτό το χαρτόνι και η άλλη αυτό. Κοιτάξτε  τη φωτογραφία που έχει κάθε χαρτόνι για να καταλάβετε τι ταιριάζει να βάζετε στο χαρτόνι.  Θα σας δώσω φωτογραφίες. Προσέξτε, γιατί κάποιες ταιριάζουν στο χαρτόνι σας και κάποιες δεν ταιριάζουν. Δείτε τις φωτογραφίες και αποφασίστε ποιες ταιριάζουν. Έπειτα κόψτε και κολήστε αυτές που ταιριάζουν στο χαρτόνι σας. Στο τέλος θα μας μιλήσετε για τις φωτογραφίες σας και θα μας πείτε γιατί επιλέξατε αυτές τις φωτογραφίες, θα μας δείξετε αυτές που δεν βάλατε και θα μας εξηγήσετε γιατί.

  applying-creatively.png
  Μαθησιακή Δραστηριότητα 6:
  Ζωντανεύοντας το παρελθόν και το παρόν

  Βάζουμε να ακούσουν τα παιδιά 2-3 αποσπάσματα από τραγούδια παραδοσιακά και σύγχρονα. Ζητάμε να επιλέξουν ένα τραγούδι που αντιστοιχεί στην παλιά εποχή και ένα στη σημερινή και να αιτιολογήσουν την επιλογή τους.

  Στη συνέχεια τοποθετούμε ψηλά στον τοίχο το ένα χαρτόνι με τις φωτογραφίες προηγούμενης δραστηριότητας (παραδοσιακή ζωή) σε ένα χώρο της τάξης και το άλλο (εικονίζει τη σύγχρονη ζωή) σε χώρο εκ διαμέτρου αντίθετο από το πρώτο.

  Τα παιδιά βρίσκονται στο κέντρο της τάξης. Ακούν με τυχαία σειρά και πολλές φορές τα δύο επιλεγμένα αποσπάσματα τραγουδιών. Τους ζητάμε να ταιριάζουν το τραγούδι που ακούν κάθε φορά με το ένα από τα δύο χαρτόνια, να πηγαίνουν σ' εκείνο το χώρο και να ζωντανεύουν ένα στιγμιότυπο της αντίστοιχης ζωής.

  Σκοπός

  Να αποδίδουν τα παιδιά με το δικό τους δημιουργικό τρόπο στοιχεία του παραδοσιακού και του σύγχρονου τρόπου ζωής.

  Εκπαιδευτικό Υλικό
  • 2-3 παραδοσιακά και 2-3 σύγχρονα τραγούδια
  • cd player ή υπολογιστής.
  applying-creatively.png
  Μαθησιακή Δραστηριότητα 6:
  Παίζουμε τον καιρό του παππού-γιαγιάς και του μπαμπά-μαμάς;

  Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα ακούστε προσεκτικά για να βρείτε ποια τραγούδια άκουγε ο παππούς και η γιαγιά και ποια ακούμε σήμερα. Ποιο τραγούδι του παππού-γιαγιάς και ποιο του μπαμπά-μαμάς σας άρεσε περισσότερο;

  Κοιτάξτε πού θα βάλω τις φωτογραφίες του καιρού της γιαγιάς και πού τις φωτογραφίες που δείχνουν τα σημερινά χρόνια. Ελάτε όλοι εδώ στη μέση. Το παιχνίδι αρχίζει. Θα ακούτε προσεκτικά κάθε τραγούδι που θα βάζω και μόλις καταλαβαίνετε σε ποιο χαρτόνι αντιστοιχεί, θα πηγαίνετε στο χαρτόνι και θα παίζετε μια δουλειά που έκαναν στο σπίτι, ένα επάγγελμα ή ότι άλλο θέλετε. Προσέξτε, γιατί θα προσπαθήσω να σας μπερδέψω. Έτοιμοι;

  analysing-functionally.png
  Μαθησιακή Δραστηριότητα 7:
  Η επιστημονική πρόοδος- Η εξέλιξη

  Τα παιδιά κάθονται στο χώρο που έχουν αναρτηθεί οι εργασίες της προηγούμενης δραστηριότητας (εφαρμογής) και τις παρατηρούν.  Υποστηρίζετε με κατάλληλες ερωτήσεις τα παιδιά να διαφοροποιήσουν τον παραδοσιακό από τον σύγχρονο τρόπο ζωής και να διαπιστώσουν την εξέλιξη, αλλά και την ομοιότητά του ως προς την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας.

  Σκοπός

  Να συνδέουν τα παιδιά το σύνολο των σύγχρονων και παραδοσιακών αντικειμένων-εργαλείων με την επιστημονική-τεχνολογική εξέλιξη.

  analysing-functionally.png
  Μαθησιακή Δραστηριότητα 7:
  Τι άλλαξε από τον καιρό του παππού ως τον καιρό μας;

  Ας καθήσουμε εδώ που είναι οι δουλειές των δύο ομάδων. Τι ωραία δουλειά κάνατε παιδιά. Θυμήστε μου τι βάλατε σ' αυτό το χαρτόνι; Στο άλλο; Γιατί βάλατε το ένα σίδερο στο ένα χαρτόνι και το άλλο στο άλλο χαρτόνι, αφού και τα δύο είναι σίδερα; Πώς είναι τα δύο σίδερα, τι διαφορετικό έχουν, σε τι μοιάζουν; Γιατί βάλατε τη μια γυναίκα που δουλεύει στο ένα χαρτόνι και την άλλη στο άλλο, αφού και οι δύο είναι γυναίκες και δουλεύουν; Τι διαφορετικό κάνουν;

  Τι αλλάζει από το ένα χαρτόνι στο άλλο, αν δούμε κι άλλα ίδια πράγματα, ας πούμε τον κουβά, την κατσαρόλα. Γιατί άλλαξαν και πώς άλλαξαν τα πράγματα, όπως πέρασαν τα χρόνια;

  Σε τι μοιάζουν τα πράγματα που βάλατε σε ξεχωριστά χαρτόνια; Δηλαδή, σε τι μοιάζουν τα δύο σίδερα, οι δύο κατσαρόλες; Σκεφτείτε γιατί τα χρειαζόμαστε, σε τι μας εξυπηρετούν για να απαντήσετε.

  Ωραία. Ποιος/ποια θα μας πει τι άλλαξε καθώς από τον καιρό των γιαγιάδων φτάσαμε στον καιρό των μαμάδων;


  knowledge-outcomes.png
  Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης αυτής της Μαθησιακής Ενότητας, οι μαθητές μπορούν να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να:
  knowledge-outcomes.png
  Ολοκληρώνοντας αυτή τη Μαθησιακή Ενότητα, θα μπορείτε να:
  conceptual-outcomes.png
  conceptual-outcomes.png
  Το παρελθόν του τόπου

  Εντάσσουν αντικείμενα-εργαλεία παλιάς τεχνολογίας στο παρελθοντικό πλαίσιο.

  analytical-outcomes.png
  analytical-outcomes.png
  Η τεχνολογία αλλάζει την κοινωνία

  Διακρίνουν την επιστημονική πρόοδο ως παράγοντα κοινωνικής εξέλιξης.

  applied-outcomes.png
  applied-outcomes.png
  Η διαφοροποίηση αντικειμένων-εργαλείων στο πέρασμα των χρόνων

  Ομαδοποιούν παρόμοιας τεχνολογίας εργαλεία-αντικείμενα και  εφαρμόζουν την ομαδοποίηση κατάλληλα, αλλά και με το δικό τους δημιουργικό τρόπο.

  Αξιολόγηση μέσα από τη δημιουργία παραμυθιού

  Στην ολομέλεια, αφηγείστε στα παιδιά την αρχή μιας ιστορίας:

  Μια φορά πριν πολλά-πολλά χρόνια σ' ένα μικρό χωριό της Ρόδου ζούσαν δύο αδέλφια η Καθολική και ο Τσαμπίκος...

  Ζητάτε από τα παιδιά να χωριστούν σε ομάδες, να φανταστούν τη ζωή των δύο αδελφών, να ανταλλάξουν ιδέες και να συνεχίσουν την ιστορία. Στη διάθεση των ομάδων υπάρχει όλο το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο πρόγραμμα, ώστε αν επιθυμούν τα παιδιά να αξιοποιήσουν στην ιστορία τους όποιο αντικείμενο-εικόνα θέλουν. Στο τέλος, οι ομάδες ανακοινώνουν τις ιστορίες τους στην ολομέλεια και εξηγούν τις επιλογές τους.

  Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία σε σας να αξιολογήσετε το βαθμό επίτευξης της στοχοθεσίας του συνολικού προγράμματος.

  Φτιάχνουμε το δικό μας παραμύθι;

  Θέλετε να φτιάξουμε ένα παραμύθι; Το παραμύθι μας αρχίζει έτσι:

  Μια φορά πριν πολλά-πολλά χρόνια σ' ένα μικρό χωριό της Ρόδου ζούσαν δύο αδέλφια η Καθολική και ο Τσαμπίκος.

  Πώς ζούσαν τα παιδιά; Πώς ήταν το σπίτι τους; Πήγαιναν σχολείο; Πώς; Τι παιχνίδια έπαιζαν, πού έτρωγαν, που κοιμόντουσαν; Πώς τελειώνει το παραμύθι;

  Κοιτάξτε τις φωτογραφίες, τις εικόνες που έχουμε και τα πράγματα που φέρατε για την παλιά ζωή. Μπορείτε να βάλετε στην ιστορία σας όσα θέλετε από αυτά.

  Τώρα θα γίνετε ομάδες. Τα παιδιά της κάθε ομάδας θα συζητήσουν και θα φτιάξουν μια ιστορία. Έπειτα, θα μας τη διηγηθείτε στην παρεούλα και θα μας εξηγήσετε τη σκέψη σας.


  learning-pathways.png

  Η συγκεκριμένη μαθησιακή ενότητα δίνει εναύσματα για ανάπτυξη ζητημάτων όπως η αρχιτεκτονική του παραδοσιακού σπιτιού, τα παραδοσιακά επαγγέλματα που έχουν εκλείψει, η διακόσμηση, ήθη-έθιμα, παιδικά παραδοσιακά παιχνίδια, προφορική λογοτεχνία-παραμύθια, παραδοσιακά τραγούδια. Τα θέματα αυτά μπορεί να σχεδιαστούν από εσάς ή να αναπτυχθούν ως σχέδια εργασίας, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των παιδιών σας.

  learning-pathways.png

  teacher-resource-circle.png
  Περιγραφή

  Η συγκεκριμένη ενότητα αναφέρεται στον τρόπο ζωής του τόπου μας σε παλιότερα χρόνια.

  Η ενότητα αυτή σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου με τις προδιαγραφές της νέας μάθησης-μάθησης μέσω σχεδιασμού.

  Η ενότητα σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να εναρμονίζεται με τις ανάγκες της δικής μας τάξης, γι αυτό ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε αλλαγές σε επίπεδο στόχων (να παραλείψετε, να τροποποιήσετε, να προσθέσετε), δραστηριοτήτων (ίσως χρειαστεί να τις μετατρέψετε σε διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας) και εκπαιδευτικού υλικού (φωτογραφίες, προσωπικές ιστορίες ανθρώπων της περιοχής του σχολείου), για να αντιστοιχεί στα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τις εμπειρίες των δικών σας παιδιών.

  Οι δραστηριότητες, όπως έχουν σχεδιαστεί, απευθύνονται κυρίως σε ομάδες παιδιών, γι αυτό προϋποθέτουν τη λειτουργία της τάξης σας σε ομάδες.

  Γνωστικό Πεδίο
  Μελέτη Περιβάλλοντος: Τοπική Ιστορία
  Θέμα
  Στα χρόνια τα παλιά
  Μαθησιακό Επίπεδο
  Ηλικία 4-6
  learner-resource-circle.png
  Περιγραφή

  Σήμερα σας έχω μια έκπληξη! Λέω να μπούμε σ' ένα αεροπλάνο, πολύ διαφορετικό από τα άλλα. Αυτό το αεροπλάνο μπορεί γρήγορα γρήγορα να μας πάει στα χρόνια που οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας ήταν μικροί σας και εσάς. Και τότε θα μπορούμε να παίξουμε, να ζωντανέψουμε πώς ζούσαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας, με τι σιδέρωναν, μαγείρευαν, τι δουλειές έκαναν και ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Λοιπόν, είστε έτοιμοι/ες για το ταξίδι;

  Γνωστικό Πεδίο
  Θέμα
  Μια φορά κι έναν καιρό...στον κόσμο των γιαγιάδων και παππούδων
  Μαθησιακό Επίπεδο
  Ηλικία 4-6

  Συγγραφέας: ELISAVET KONSTANTINIDOU
  Συνεργασία: SGOUROU SCHOOL
  Θέση: PRESCHOOL
  Δεν υπάρχει φωτογραφία για ELISAVET KONSTANTINIDOU
  Συγγραφέας: Sevasti Matthaiou
  Συνεργασία: Pre-school
  Θέση: Teacher
  Δεν υπάρχει φωτογραφία για Sevasti Matthaiou