teacher-resource-circle.png
Καλοκαίρι και προστασία από τον ήλιο
Εικόνα εξώφυλλου για Καλοκαίρι και προστασία από τον ήλιο
Ανθή Πατσούρη, Γιώργο Καβουκλή, Μαριάνθη Χαλκίτη, Eugenia Arvanitis
learner-resource-circle.png
Καλοκαίρι και προστασία από τον ήλιο
Εικόνα εξώφυλλου για Καλοκαίρι και προστασία από τον ήλιο
Ανθή Πατσούρη, Γιώργο Καβουκλή, Μαριάνθη Χαλκίτη, Eugenia Arvanitis


learning-focus.png

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία μας στοχεύουμε τα παιδιά να:

1) συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους που εγκυμονεί η έκθεσή μας στον ήλιο.

2) αποκτήσουν τη συνήθεια της λήψης προστατευτικών μέτρων.

3) αναπτύξουν θετικές στάσεις για την πρόληψη και επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

4) επεξεργαστούν και να ερμηνεύσουν πληροφορίες από διαφορετικού τύπου πηγές.

5) εντοπίσουν τα μέτρα που κρίνονται απαραίτητα για την προστασία τους.

Τα επιστημονικά πεδία που αξιοποιούνται είναι: γλώσσα, φυσικές επιστήμες-περιβαλλοντική εκπαίδευση, δραματοποίηση-κίνηση, εικαστικά, Τ.Π.Ε.

Γνωστικό Πεδίο
Γλώσσα - Μελέτη περιβάλλοντος-Ευέλικτη Ζώνη
Σκοπός της Μάθησης
Καλοκαίρι και προστασία απο τον ήλιο
Μαθησιακό επίπεδο
Ηλικία 7-9
Προηγούμενη Γνώση
Βασικές γνώσεις σχετικά με τη θάλασσα και τον ήλιο.
Μορφές εκφοράς νοήματοςlearning-focus.png

Με το μάθημα αυτό θα μπορέσετε να:

 1. γνωρίσετε τους κινδύνους που διατρέχουμε όταν δεν προστατευόμαστε από τον ήλιο.
 2. μάθετε να χρησιμοποιείτε τα απαραίτητα προστατευτικά μέσα
 3. ενδιαφέρεστε για την προστασία του περιβάλλοντος
 4. μάθετε να βρίσκετε πληροφορίες γι' αυτά που σας ενδιαφέρουν
 5. ξεχωρίσετε αυτά που σας παρέχουν προστασία από τις ακτίνες του ήλιου

Γνωστικό Πεδίο
Γλώσσα - Μελέτη περιβάλλοντος - Ευέλικτη Ζώνη
Σκοπός της Μάθησης
Καλοκαίρι και προστασία από τον ήλιο
Μαθησιακό Επίπεδο
Ηλικία 7-9
Προηγούμενη Γνώση
θάλασσα, ήλιος, προστασία

knowledge-objectives.png
Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης αυτής της Μαθησιακής Ενότητας, οι μαθητές θα είναι ικανοί να:
knowledge-objectives.png
Ολοκληρώνοντας αυτή τη Μαθησιακή Ενότητα, θα μπορείτε να:
experiential-objectives.png
experiential-objectives.png
Το καλοκαίρι μέσα από την εμπειρία μας

Στόχος μας είναι οι μαθητές να αναδιπλώσουν και να μας γνωστοποιήσουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους πάνω στις οποίες θα οικοδομήσουμε τις καινούριες. Πιο αναλυτικά:

1. Ανάπτυξη της ικανότητας για αντιστοίχιση και ομαδοποίηση εννοιών-αντικειμένων.

2. Καλλιέργεια ομαδοσυνεργατικού πνεύματος.

3. Γνωριμία με οικοσυστήματα.

4. Ενεργοποίηση της αισθησιοκινητικής τους αντίληψης όσο αφορά τη φύση.

5. Αναφορά προσωπικών βιωμάτων όσον αφορά τις έννοιες "καλοκαίρι" και "ήλιος".

 

Το καλοκαίρι μέσα από την εμπειρία σας

Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να:

1. μάθετε να βάζετε σε ομάδες αυτά που ταιριάζουν

2. μάθετε να συνεργάζεστε σε ομάδες.

3. γνωρίσετε τη φύση.

4. μάθετε να κινείστε στο φυσικό περιβάλλον.

5. ξαναζήσετε βιώματα σχετικά με το "καλοκαίρι" και τον "ήλιο".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιώνοντας το άγνωστο

Θέτουμε στόχους που να ανταποκρίνονται στους διάφορους τύπους μαθητών( ακουστικός, οπτικός, κιναισθητικός). Πιο αναλυτικά:

1. Αναπτύσσονται οι ακουστικές και οι οπτικές ικανότητες των μαθητών.

2. Ακούγοντας το παραμύθι τα παιδιά προάγουν την εικαστική τους αντίληψη μέσα από ένα λογοτεχνικό κείμενο πλαισιωμένο με μουσική επένδυση και εικoνογράφηση.

3. Μέσω του παραμυθιού δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να κρίνουν χαρακτήρες ηρώων, να αξιολογήσουν καταστάσεις.

4. Έρχονται σε επαφή με τον τρόπο ανάγνωσης ενός παραμυθιού σε μορφή flip book.

5. Μαθαίνουν καινούριες έννοιες σχετικές με το θέμα, όπως "υπεριώδη ακτινοβολία", "τρύπα του όζοντος", "επικίνδυνα χημικά για το περιβάλλον"," ρύπανση του περιβάλλοντος από την ανθρώπινη δραστηριότητα".

6. Να ασκηθούν στην ομαδική εργασία και να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας.

Βιώνοντας το άγνωστο

Στο μέρος αυτό της μαθησιακής ενότητας:

1. Αναπτύσσονται οι ακουστικές και οι οπτικές ικανότητες σας.

2. Ακούγοντας το παραμύθι  προάγετε την εικαστική σας αντίληψη μέσα από ένα λογοτεχνικό κείμενο πλαισιωμένο με μουσική επένδυση και εικoνογράφηση.

3. Μέσω του παραμυθιού σας δίνεται η δυνατότητα  να κρίνετε χαρακτήρες ηρώων, να αξιολογήσετε καταστάσεις.

4. Έρχεστε σε επαφή με τον τρόπο ανάγνωσης ενός παραμυθιού σε μορφή flip book (βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή το οποίο και ξεφυλλίζεις).

5. Μαθαίνετε καινούριες έννοιες σχετικές με το θέμα, όπως "υπεριώδη ακτινοβολία", "τρύπα του όζοντος", "επικίνδυνα χημικά για το περιβάλλον"," ρύπανση του περιβάλλοντος από την ανθρώπινη δραστηριότητα".

6. Να ασκηθείτε στην ομαδική εργασία και να αναπτύξετε πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας.

conceptual-objectives.png
conceptual-objectives.png
Εννοιολογώντας με ορολογία

Στόχοι μας εδώ είναι:

1. Να κατανοήσουν τα ωφέλη και τις ζημιές που προκαλεί ο ήλιος.

2. Να εξασκηθούν στην ηλεκτρονική συναρμολόγηση των παζλ.

Εννοιολογώντας με ορολογία

Στόχοι μας εδώ είναι:

1. Να κατανοήσετε τα ωφέλη και τις ζημιές που προκαλεί ο ήλιος.

2. Να εξασκηθείτε στην ηλεκτρονική συναρμολόγηση των παζλ.

Εννοιολογώντας με θεωρία

Στόχοι της ενότητας αυτής έχουμε θέσει τους εξής:

1. Να βρουν πληροφορίες επί του θέματος μέσα από αυθεντικές καταστάσεις μάθησης( συνεντεύξεις από δερματολόγους, ρεπορτάζ, περιοδικά, έντυπα).

2. Να αντιληφθούν ότι το διαδίκτυο είναι όχι μόνο ένα μέσο για παιχνίδι και ψυχαγωγία, αλλά και μία τεράστια τράπεζα πληροφοριών.

3. Να αποκωδικοποιούν αυτά που ακούν και να ξεχωρίζουν αυτά που τους ενδιαφέρουν.

4. Να γνωρίσουν μερικά ΜΜΕ.

5. Να συνδέουν εννοιολογικά τις σχετικές με το θέμα έννοιες και να καταλάβουν τη λογική ακολουθία τους.

Εννοιολογώντας με θεωρία

Στόχοι της ενότητας αυτής έχουμε θέσει τους εξής:

1. Να βρείτε  πληροφορίες επί του θέματος μέσα από αυθεντικές καταστάσεις μάθησης  (συνεντεύξεις από δερματολόγους, ρεπορτάζ, περιοδικά, έντυπα).

2. Να αντιληφθείτε ότι το διαδίκτυο είναι όχι μόνο ένα μέσο για παιχνίδι και ψυχαγωγία, αλλά και μία τεράστια τράπεζα πληροφοριών.

3. Να αποκωδικοποιήσετε αυτά που ακούτε και να ξεχωρίζετε αυτά που σας ενδιαφέρουν.

4. Να γνωρίσετε μερικά ΜΜΕ.

5. Να συνδέετε εννοιολογικά τις σχετικές με το θέμα έννοιες και να καταλάβετε τη λογική ακολουθία τους.

analytical-objectives.png
analytical-objectives.png
Αναλύοντας λειτουργικά

Στόχος των δραστηριοτήτων αυτών είναι:

Να γνωρίσουν οι μαθητές τι πρέπει να ξέρουν και κατ' επέκταση πώς να λειτουργούν κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες.

Πιο αναλυτικά:

1. Να αναδεικνύουν τα γεγονότα που στάθηκαν καταλυτικά στη δημιουργία του υπάρχοντος προβλήματος.

2. Να κάνουν υποθέσεις για το τι θα συμβεί σε περίπτωση που μεγαλώσει η τρύπα του όζοντος.

3. Να διατυπώνουν υποθέσεις για το τι θα συμβεί σε περίπτωση που δε λαμβάνουν μέτρα προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία.

4. Να ξεχωρίζουν και να επιλέγουν αντικείμενα και μέσα προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναλύοντας λειτουργικά

Στόχος των δραστηριοτήτων αυτών είναι:

Να γνωρίσετε  τι πρέπει να ξέρετε και κατ' επέκταση πώς να λειτουργείτε κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες.

Πιο αναλυτικά:

1. Να αναδεικνύετε τα γεγονότα που στάθηκαν καταλυτικά στη δημιουργία του υπάρχοντος προβλήματος.

2. Να κάνετε υποθέσεις για το τι θα συμβεί σε περίπτωση που μεγαλώσει η τρύπα του όζοντος.

3. Να διατυπώνετε υποθέσεις για το τι θα συμβεί σε περίπτωση που δε λαμβάνετε μέτρα προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία.

4. Να ξεχωρίζετε και να επιλέγετε αντικείμενα και μέσα προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αναλύοντας κριτικά

Στόχος αυτής της θεματικής ενότητας είναι η συνειδητοποίηση  από τα παιδιά των απαραίτητων δράσεων για την προστασία της υγείας τους απο τον ήλιο το καλοκαίρι. Πιο αναλυτικά στόχοι αυτής της θεματικής ενότητας είναι:

1) Καλλιέργεια ομαδικότητας

2) Καλλιέργεια διαλόγου

3) Αξιολόγηση των παιδιών με τη συμπλήρωση του φυλλαδίου ως προς το αν έχουν συνειδητοποιήσει το τι πρέπει να κάνουν για να προστατευθούν το καλοκαίρι απο τον ήλιο.

4) Δίνεται η δυνατότητα να συντάξουν οδηγίες για την προστασία μας από τον ήλιο.

5) Δίνεται η ευκαιρία για γραπτή έκφραση.

6) Ζητείται προσθήκη λεζάντας προς συμπλήρωση του φυλλαδίου.

7) Ανάληψη του ρόλου του συμβουλάτορα κατά τον οποίο αναλαμβάνουν να ενημερώσουν τον περίγυρό τους σχετικά με το θέμα.

8) Καλλιέργεια της καλλιγραφίας και έμφαση στην ορθογραφία.

Αναλύοντας κριτικά

Στόχος αυτής της θεματικής ενότητας είναι να συνειδητοποιήσετε τις απαραίτητες δράσεις για την προστασία της υγείας σας απο τον ήλιο το καλοκαίρι. Πιο αναλυτικά στόχοι αυτής της θεματικής ενότητας είναι:

1) Καλλιέργεια ομαδικότητας

2) Καλλιέργεια διαλόγου

3) Αξιολόγησή σας με τη συμπλήρωση του φυλλαδίου ως προς το αν έχετε συνειδητοποιήσει το τι πρέπει να κάνετε για να προστατευθείτε το καλοκαίρι απο τον ήλιο.

4) Δίνεται η δυνατότητα να συντάξετε οδηγίες για την προστασία σας από τον ήλιο.

5) Δίνεται η ευκαιρία για γραπτή έκφραση.

6) Ζητείται προσθήκη λεζάντας προς συμπλήρωση του φυλλαδίου.

7) Αναλαμβάνετε το ρόλο του συμβουλάτορα κατά τον οποίο ενημερώνετε τον περίγυρό σας σχετικά με το θέμα.

8) Καλλιέργεια της καλλιγραφίας και έμφαση στην ορθογραφία.

applied-objectives.png
applied-objectives.png
Εφαρμογή με κατάλληλο τρόπο

Στόχος αυτής της μαθησιακής δραστηριότητας είναι:

Οι μαθητές να εφαρμόσουν όσα έχουν μάθει για την προστασία από τον ήλιο κατά την περίοδο των καλοκαιρινών τους διακοπών. Πιο αναλυτικά:

1. Αξιολόγηση των παιδιών από εμάς για το κατά πόσο συνειδητοποίησαν τις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις από την έκθεση στον ήλιο.

2. Αξιολόγηση της στάσης που θα κρατούν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τους κάτω από τον ήλιο.

Εφαρμογή με κατάλληλο τρόπο

Στόχος αυτής της μαθησιακής δραστηριότητας είναι:

Να εφαρμόσετε όσα έχετε μάθει για την προστασία από τον ήλιο κατά την περίοδο των καλοκαιρινών σας διακοπών. Πιο αναλυτικά:

1. Αξιολόγηση σας από εμάς για το κατά πόσο συνειδητοποίησατε τις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις από την έκθεση στον ήλιο.

2. Αξιολόγηση της στάσης που θα κρατάτε  κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού  κάτω από τον ήλιο.

Εφαρμογή με δημιουργικό τρόπο

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι οι μαθητές να κοινοποιήσουν τι είδους συμπεριφορά πρέπει να έχει ο καθένας από εμάς κατά την περίοδο του καλοκαιριού όσον αφορά την προστασία μας από τον ήλιο. Πιο αναλυτικά:

 

1. Ανάπτυξη της εικαστικής ικανότητας των παιδιών.

2. Έμφαση στη χαρά για δημιουργία.

3. Να κατανοήσουν ότι η συμπεριφορά τους και οι δικές τους ενέργειες, καθώς και όλων των ανθρώπων, έχουν άμεση σχέση και αλληλεπίδραση με τον τόπο στον οποίο ζουν.

4. Να αναγνωρίζουν τη σχέση του περιβάλλοντος με την ποιότητα ζωής του ανθρώπου.

5. Να αναπτύξουν τρόπους και δεξιότητες παρέμβασης στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον (οικογένεια, παρέα, σχολείο, γειτονιά, τοπική αυτοδιοίκηση) για αντιμετώπιση προβλημάτων του ευρύτερου περιβάλλοντος.

Εφαρμογή με δημιουργικό τρόπο

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι  να κοινοποιήσετε τι είδους συμπεριφορά πρέπει να έχει ο καθένας από εσάς κατά την περίοδο του καλοκαιριού όσον αφορά την προστασία σας από τον ήλιο. Πιο αναλυτικά:

 

1. Ανάπτυξη της εικαστικής ικανότητας σας.

2. Έμφαση στη χαρά για δημιουργία.

3. Να κατανοήσετε ότι η συμπεριφορά σας και οι δικές σας ενέργειες, καθώς και όλων των ανθρώπων, έχουν άμεση σχέση και αλληλεπίδραση με τον τόπο στον οποίο ζείτε.

4. Να αναγνωρίζετε τη σχέση του περιβάλλοντος με την ποιότητα ζωής του ανθρώπου.

5. Να αναπτύξετε τρόπους και δεξιότητες παρέμβασης στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον (οικογένεια, παρέα, σχολείο, γειτονιά, τοπική αυτοδιοίκηση) για αντιμετώπιση προβλημάτων του ευρύτερου περιβάλλοντος.


knowledge-processes.png
knowledge-processes.png
experiencing-the-known.png
Μαθησιακή Δραστηριότητα 1:
Αντιστοίχιση- Παιχνίδι "κρυμμένου θησαυρού"

Μαθησιακή Δραστηριότητα 1:

Αντιστοίχιση

Αφόρμηση: Οι δασκάλες μπαίνουν στην τάξη φορώντας γυαλιά ηλίου, καπέλο και βάζοντας αντηλιακό:

- Ποπο ζέστη που κάνει! Κάθε μέρα νιώθω τον ήλιο να με τσουρουφλίζει, κυρία Μαριάνθη!

- Συμφωνώ απόλυτα, κυρία Ανθή! Και πού να δείτε σε λίγες μέρες που μπαίνει το καλοκαίρι! Ποπο είπα τώρα μια ωραία λέξη: ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! Σας αρέσει το καλοκαίρι;

Τα παιδιά δείχνουν τον ενθουσιασμό τους για το καλοκαίρι.

Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα σέρνουν τα κατάλληλα αντικείμενα στο οικοσύστημα "πάρκο" και τα αντίστοιχα αντικείμενα στο οικοσύστημα " παραλία".


 

Παιχνίδι "κρυμμένου θησαυρού"

Μεταφορά από την εικονική πραγματικότητα που είναι ο διαδραστικός πίνακας στην επαφή των παιδιών με τα πραγματικά αντικείμενα των οικοσυστημάτων. Έτσι, μέσα από την εμβάπτισή τους σε τέτοιου είδους βιωματικές δραστηριότητες μάθησης ενεργοποιούν όλες τις αισθήσεις τους. (π.χ. με κοχύλι βλέπουν στην πραγματικότητα το σχήμα του, το μέγεθος, το χρώμα του, το αγγίζουν και ακούν το θόρυβό του).

Στην φωτογραφία μπροστά απο το σφουγγάρι φαίνεται η παιδική αντηλιακή κρέμα που έχουμε προμηθευτεί με υψηλό δείκτη προστασίας (50). Μοιράζουμε σε κάθε ομάδα από μια τέτοια κρέμα και προτρέπουμε τα παιδιά να παρατηρήσουν τις φράσεις: παιδική αντηλιακή κρέμα, πολύ υψηλή προστασία, 50, UVA UVB Protection. Ήταν φανταστική η εικόνα στην τάξη ,όταν μετά την παρατήρηση, όλα τα παιδιά των ομάδων έβαλαν αντηλιακή κρέμα στο πρόσωπο τους και στα υπόλοιπα μέρη του σώματός τους.

Μέσα στο κίτρινο κουτί βρίσκονται ένα ζευγάρι παιδικά γυαλιά ηλίου, όπου πάνω στο φακό τους είναι αναγραμμένη η ετικέτα UVA UVB protection. Εφιστούμε την προσοχή των παιδιών όταν αγοράζουν γυαλιά ηλίου να φροντίζουν ν' αναγράφεται η παραπάνω ετικέτα στους φακούς και συνάμα τα παροτρύνουμε ν΄αγοράζουν γυαλιά ηλίου απο οπτικά καταστήματα.

Έχουμε ακόμη αγοράσει απο φαρμακείο τα μαγιό-ρούχα (στην φωτογραφία είναι το μπλουζάκι - παντελονάκι κάτω δεξιά) κι εξηγούμε στα παιδιά ότι είναι φτιαγμένα από ειδικό ύφασμα ,για να προστατεύουν καλύτερα το δέρμα μας απο την ηλιακή ακτινοβολία. Δείχνουμε και την ετικέτα όπου ανάμεσα στ΄άλλα αναφέρονται τα εξης: maximum UV Protection, designed in Australia, UPF 50+

experiencing-the-known.png
Μαθησιακή Δραστηριότητα 1:
Αντιστοίχιση- Παιχνίδι "κρυμμένου θησαυρού"

Μαθησιακή Δραστηριότητα 1:

Αντιστοίχιση

-Ποια αντικείμενα ταιριάζουν στο πάρκο και ποια στην παραλία; Σύρετε το κάθε αντικείμενο στο χώρο που ταιριάζει.

taxinomisi

Κάντε (κλικ) για να κατεβάσετε το αρχείο. Θα πρέπει να έχετε εγκαταστημένο το Kidspiration στον υπολογιστή σας για να λειτουργήσει.

 


Παιχνίδι "κρυμμένου θησαυρού"

 

-Θα θέλατε τώρα να δούμε από κοντά μερικά από αυτά τα αντικείμενα που έχουν σχέση με την παραλία; Ψάξτε μέσα στην τάξη και ανακαλύψτε τα.

 

- Πώς είναι το κοχύλι; Τι χρώμα έχει; Πώς είναι το σχήμα του; Για να το βάλουμε στο αυτί μας. Τι ακούμε;

- Ας παρατηρήσουμε το σφουγγάρι. Τι μπορούμε να πούμε;

- Όταν είμαστε στην παραλία, πώς χρησιμοποιούμε:

το φτυαράκι,το ποτιστήρι, την πετσέτα θαλάσσης, τα μπρατσάκια, την βαρκούλα,τις πλαστικές φόρμες του αστερία, του κάβουρα και του ψαριού;

- Εδώ έχουμε μια αντηλιακή κρέμα. Τι παρατηρείτε; Όταν θέλουμε να διαλέξουμε μια αντηλιακή κρέμα , θα την διαλέξουμε μόνο απο το αν μας αρέσει εξωτερικά το κουτί; Αν έχει ωραία σχέδια πάνω; Τι πρέπει οπωσδήποτε να γράφει πάνω στην κρέμα, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι θα μας προστατέψει απο την ηλιακή ακτινοβολία;

- Μέσα στο κίτρινο κουτί τι να έχει άραγε; ( ένα ζευγάρι παιδικά γυαλιά ηλίου). Για παρατηρήστε , τι γράφει πάνω στους φακούς; (UVA UVB protection). Αυτό σημαίνει ότι οι φακοί των γυαλιών μας είναι κατάλληλα φτιαγμένοι για να μας προστατεύουν από την υπεριώδη ακτινοβολία.

- Έχετε ξαναδεί τέτοιο μπλουζάκι και παντελονάκι; Ξέρετε ότι είναι τα νέα αντηλιακά μαγιό; Αν δούμε την ετικέτα λέει Maximum UV Protection UPF 50+ κι είναι φτιαγμένα στην Αυστραλία απο ειδικό ύφασμα για την καλύτερη προστασία του δέρματός μας από τον ήλιο.Οπότε έχουμε ένα μεγάλο μέρος του σώματός μας προστατευμένο από το αντηλιακό μαγιό και βάζουμε αντηλιακό στο υπόλοιπο χεράκι και ποδαράκι.

experiencing-the-new.png
Μαθησιακή Δραστηριότητα 2:
Η αόρατη ομπρέλα - δραματοποίηση παραμυθιού

Oπτικοακουστική παρουσίαση του παραμυθιού "Η αόρατη ομπρέλα" και επεξεργασία του.

Με άδεια που πήραμε απο τη συγγραφέα του παραμυθιού" Η αόρατη ομπρέλα", κα Βάσω Μιχαηλάκη- Αρφαρά ( εκδόσεις Διάπλαση, Απρίλιος 2004) μετατρέψαμε το παραμύθι σε διαδραστικό ηλεκτρονικό βιβλίο με αφήγηση (flip book). Με τη δραστηριότητα αυτή δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τις νέες έννοιες μέσα από ένα καλαίσθητο περιβάλλον που αξιοποιεί τη δύναμη της αφήγησης του παραμυθιού.

Μετά την οπτικοακουστική παρουσίαση του παραμυθιού δίνουμε στα παιδιά να συμπληρώσουν φύλλο εργασίας.


 

Δραματοποίηση παραμυθιού

Τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους και δραματοποιούν το παραμύθι. (αφήνουμε το κάθε παιδί να επιλέξει το ρόλο που θα ήθελε να έχει)

experiencing-the-new.png
Μαθησιακή Δραστηριότητα 2:
Η αόρατη ομπρέλα - δραματοποίηση παραμυθιού

Oπτικοακουστική παρουσίαση του παραμυθιού "Η αόρατη ομπρέλα" και επεξεργασία του.

- Θα θέλατε να ακούσετε ένα παραμύθι που έχει σχέση με τον ήλιο και την παραλία;
Μετά το παραμύθι μπορείτε να απαντήσετε  στις ερωτήσεις που υπάρχουν στο φύλλο εργασίας.

Κάντε (κλικ) για να κατεβάσετε το παραμύθι με την αφήγηση

Κάντε (κλικ) για να κατεβάσετε το φύλλο εργασίας

Δραματοποίηση παραμυθιού

Θα θέλατε τώρα ν αναλάβετε ρόλους και να παίξουμε το παραμύθι;

Ποιό χαρακτήρα θα'θελες να παίξεις; Γιατί;

conceptualising-by-naming.png
Μαθησιακή Δραστηριότητα 3:
Προβολή power point - Τα παζλ το χαρούμενου και του λυπημένου

Προβολή power point

Γίνεται προβολή του power point για συμπλήρωση γνώσεων ή για απόκτηση επιπλέον πληροφοριών. Συζητώνται με τους μαθητές α) οι θετικές και οι αρνητικές επιπτώσεις του ήλιου στον άνθρωπο, β) οι ενέργειες των ανθρώπων που συντελλούν στο να γίνεται ο ήλιος βλαβερός.

Για να προβληθούν και τα βίντεο που περιέχονται στην παρουσίαση θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να τοποθετήσει σε ένα φάκελο την εφαρμογή sun3.ppsx καθώς και τα αρχεία βίντεο των οποίων τις διευθύνσεις παραθέτουμε πιο κάτω.

1. ΟΖΖΥ ΟΖΟΝΕ

2. antarctica-ozone-vin_480x360_264k

3. Aussie Bush Fire (c1980)

4. Air Pollution 1971

5. Car Exhaust

6. cfc


 

Τα παζλ του "χαρούμενου" και του "λυπημένου" ήλιου

Δημιουργούμε τα παζλ του χαρούμενου και του λυπημένου ήλιου και τα αποθηκεύουμε στους μικρούς φορητούς υπολογιστές του σχολείου. Δίνουμε ένα υπολογιστή ανά δύο μαθητές, όπου κατόπιν συνεργασίας ο ένας μαθητής θα φτιάξει το παζλ του χαρούμενου ήλιου και ο άλλος μαθητής το παζλ του λυπημένου ήλιου.

conceptualising-by-naming.png
Μαθησιακή Δραστηριότητα 3:
Προβολή power point - Τα παζλ του χαρούμενου και του λυπημένου ήλιου

Προβολή Παρουσίασης

-Γνωρίζετε τι φταίει και ο ήλιος έχει γίνει τόσο επικίνδυνος;

Κάντε (κλικ) για να κατεβάσετε την παρουσίαση


 

Τα παζλ του "Χαρούμενου" και του "Λυπημένου" ήλιου

-Υπάρχουν γεγονότα που άλλοτε βοηθούν στο να μπαλωθεί η τρύπα του όζοντος και άλλοτε στο να μεγαλώσει.Φτιάξτε τα παζλ για να δείτε πότε ο ήλιος είναι χαρούμενος και πότε λυπημένος.

Κάντε (κλικ) για να κατεβάσετε το παζλ του Χαρούμενου Ήλιου

Κάντε (κλικ) για να κατεβάσετε το παζλ του Λυπημένου Ήλιου

conceptualising-with-theory.png
Μαθησιακή Δραστηριότητα 4:
Αναζήτηση στο διαδίκτυο- Εννοιολογικός χάρτης

Αναζήτηση στο διαδίκτυο

Δύο μαθητές ανά ένα μικρό υπολογιστή ψάχνουν στο διαδίκτυο ενημερωτικά ρεπορτάζ από ειδήσεις ή ηλεκτρονικές εφημερίδες  σχετικά με το θέμα. Κατόπιν αποκωδικοποιούν, αναζητούν έννοιες-κλειδιά για να ακολουθήσει η επόμενη δράση.

Εννοιολογικός χάρτης

Μέσα από τη συζήτηση αναπηδούν μία μία οι έννοιες που έχουν σχέση με τον ήλιο (τρύπα του όζοντος, άνθρωπος, γη, προστασία, υπεριώδεις ακτινοβολίες-UVA,UVB, σκιά, αντηλιακό, ομπρέλα, ανοιχτόχρωμα ρούχα, γυαλιά με υψηλό δείκτη προστασίας) και συνδέονται τμηματικά όπως οι μαθητές επιλέξουν.

conceptualising-with-theory.png
Μαθησιακή Δραστηριότητα 4:
Αναζήτηση στο διαδίκτυο- Εννοιολογικός χάρτης

Αναζήτηση στο διαδίκτυο

- Βάζοντας στις μηχανές αναζήτησης τις λέξεις κλειδιά : καλοκαίρι,προστασία,ήλιος.

α) ποιές πληροφορίες μπορούμε να βρούμε;

β) πόσες διαφορετικές πηγές πληροφοριών βρήκατε;

 1. Ο Ήλιος ο ηλιάτορας
 2. Προστασία από τον ήλιο
 3. Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία
 4. Ήλιος και προστασία
 5. Ηλιος: Χρήσιμες συμβουλές για την προστασία των ματιών σας
 6. Γιατί είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε αντηλιακό
 7. Η Ελλάδα στο έλεος της ηλιακής ακτινοβολίας

 

Εννοιολογικός χάρτης

-Μέχρι τώρα έχουμε επεξεργαστεί διάφορες έννοιες σε σχέση με τον ήλιο. Ας βρούμε πώς συνδέονται αυτές οι έννοιες μεταξύ τους.

analysing-functionally.png
Μαθησιακή Δραστηριότητα 5:
Συζήτηση -Τι θα βάλω μέσα στην τσάντα της παραλίας;

Συζήτηση

Οι μαθητές επεξεργάζονται υποθετικά σενάρια ώστε να διερευνηθούν οι σχέσεις που αναπτύσονται μεταξύ των διάφορων εννοιών. Ζητούνται οι ρυθμιστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη των φαινομένων. Ζητούμενα είναι οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν ώστε να αποτραπούν καταστροφικές εξελίξεις πχ. στο περιβάλλον, τη βιόσφαιρα κτλ.

Τι θα βάλω μέσα στην τσάντα της παραλίας;

Στο διαδραστικό πίνακα προβάλλεται μία διαδραστική άσκηση από τη σειρά Kidepedia, (τόμος 30, πάμε παραλία, γέμισε την τσάντα), κατά την οποία οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν ποια αντικείμενα απαιτείται να έχουμε μέσα στην τσάντα μας όταν σκοπεύουμε να πάμε στην παραλία.

analysing-functionally.png
Μαθησιακή Δραστηριότητα 5:
Τι θα βάλω μέσα στην τσάντα της παραλίας;

Ερωτήσεις για προβληματισμό και δημιουργική σκέψη

Τα παλιά ψυγεία, τα κλιματιστικά αλλά και τα διάφορα σπρέι χρησιμοποιούσαν αέρια καταστρεπτικά για το όζον. Πώς βοήθησε η επιστήμη να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα;

Οι βιομηχανίες παράγουν πολλά από τα πράγματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Πώς μπορούμε να κάνουμε τα εργοστάσια να επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον.

Γιατί είναι καλό οι άνθρωποι να γίνονται επιστήμονες και να ερευνούν;

Είναι χρήσιμο οι άνθρωποι να ενδιαφέρονται και να μαθαίνουν για το περιβάλλον;

Τι θα ήθελες εσύ να κάνεις για να βοηθήσεις να αποκατασταθεί η ισορροπία στη φύση;

Τι θα συμβεί αν οι άνθρωποι προτιμούν να μετακινούνται με τα αυτοκινητά τους αντί των μαζικών μέσων μεταφοράς;

Πώς μπορούμε και να εξυπηρετούμε τις μετακινήσεις μας αλλά και να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον;

Αν προτιμάμε να πηγαίνουμε στη θάλασσα μετά τις 4μμ πως αυτό μας ωφελεί;

Τι θα συμβεί αν ξεχνάμε να πίνουμε συχνά νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας;

Αφού η ακτινοβολία του ήλιου μπορεί να γίνει επικίνδυνη μήπως δεν πρέπει να κυκλοφορούμε όταν έχει λιακάδα;

Τι προτείνετε;

 


 

Τι θα βάλω μέσα στην τσάντα της παραλίας;

- Αν είχαμε μια τσάντα και έπρεπε να τη γεμίσουμε με κατάλληλα αντικείμενα για τη θάλασσα, τι θα βάζαμε μέσα;

 

 

 

 

 

 

analysing-critically.png
Μαθησιακή Δραστηριότητα 6:
Δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου

Δίνεται σε κάθε δυάδα μαθητών ένα φύλλο εργασίας όπου ζητείται να συμπληρώσουν οδηγίες προστασίας από τον ήλιο κατά την έκθεσή μας σε αυτόν. Τονίζουμε ότι οι οδηγίες πρέπει να έιναι σαφείς, ακριβείς, καθαρογραμμένες και ορθογραφημένες, γιατί πρόκειται να μοιραστούν σε όλο το μαθητόκοσμο- και μη- ως ενημερωτικό φυλλάδιο.

analysing-critically.png
Μαθησιακή Δραστηριότητα 6:
Δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου

- Συμπληρώστε το ενημερωτικό φυλλάδιο. Προσπαθήστε να είστε ακριβείς στις οδηγίες σας.

Κάντε (κλικ) για να κατεβάσετε το φυλλάδιο στον υπολογιστή σας.

applying-appropriately.png
Μαθησιακή Δραστηριότητα 7:
Quiz

Οι μαθητές ανά δύο σε έναν μικρό υπολογιστή καλούνται να συμπληρώσουν ένα quiz απαντώντας σε κλειστού τύπου ερωτήσεις διαλέγοντας Σωστό ή Λάθος.

applying-appropriately.png
Μαθησιακή Δραστηριότητα 7:
Quiz

- Διαβάστε τις ερωτήσεις και διαλέξτε Σωστό ή Λάθος.

Κάντε (κλικ) για να απαντήσετε το κουίζ.

applying-creatively.png
Μαθησιακή Δραστηριότητα 8:
Κατασκευή καπέλου

Οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν καπέλα για τους εαυτούς τους και για τους υπόλοιπους μαθητές για να τονίσουν έτσι την αναγκαιότητά τους για την προστασία τους από τον ήλιο.

Στη συνέχεια παίρνουν το ενημερωτικό φυλλάδιο που έφτιαξαν και αναλαμβάνουν να ενημερώσουν όλους τους μαθητές του σχολείου καθώς και τον οικογενειακό - φιλικό τους περίγυρο.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Το θέμα βασίστηκε στην ενότητα για το καλοκαίρι που πραγματεύεται το βιβλίο της γλώσσας.

Οι σελίδες για τη Β' Τάξη είναι οι 73 και 74 του τρίτου τεύχους

Κάντε (κλικ) για να τις κατεβάσετε.

 

Οι σελίδες για τη Γ' Τάξη είναι οι 68 και 69 του τρίτου τεύχους

 

Κάντε (κλικ) για να τις κατεβάσετε.

 

 

 

applying-creatively.png
Μαθησιακή Δραστηριότητα 8:
Κατασκευή καπέλου

- Ελάτε να φτιάξουμε καπέλα!

Χρησιμοποιήστε χαρτόνι κανσόν για τη βάση του, χαρτί γκοφρέ για την επικάλυψή του, καλοκαιρινή ζωγραφιά για το μπροστινό μέρος του καπέλου, λάστιχο, ψαλίδι και μαρκαδόρους.

Όταν τελειώσετε, θα πάρουμε τα ενημερωτικά φυλλάδια και τα καπέλα και θα τα μοιράσουμε σ' όλες τις τάξεις του σχολείου μας, έτσι ώστε να τις ενημερώσουμε για το πως μπορούν το καλοκαίρι να προστατευθούν απο τον ήλιο.

Το ίδιο θα κάνουμε και με την οικογένειά μας και τον φιλικό μας περίγυρο.


knowledge-outcomes.png
Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης αυτής της Μαθησιακής Ενότητας, οι μαθητές μπορούν να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να:
knowledge-outcomes.png
Ολοκληρώνοντας αυτή τη Μαθησιακή Ενότητα, θα μπορείτε να:
experiential-outcomes.png
experiential-outcomes.png
Αντιστοίχιση

Μέσα από την αντιστοίχιση στο διαδραστικό πίνακα μπορέσαμε ν αξιολογήσουμε τις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών.

Αντιστοίχιση

Κοιτάξτε παρακαλώ την μαθησιακή δραστηριότητα 1.

conceptual-outcomes.png
conceptual-outcomes.png
Εννοιολογικός χάρτης

Κατά τη διαδικασία δημιουργίας του εννοιολογικού χάρτη μας δόθηκε η δυνατότητα ν ΄αξιολογήσουμε τον βαθμό κατανόησης αλλά και συσχέτισης των εννοιών που διαπραγματεύτηκαν οι μαθητές μας. Οι μαθητές διατύπωσαν ορισμούς κι αιτιολόγησαν την μεταξύ τους σχέση.

Εννοιολογικός χάρτης

Κοιτάξτε παρακαλώ την μαθησιακή δραστηριότητα 4β

analytical-outcomes.png
analytical-outcomes.png
Ομαδική αξιολόγηση

Για να αξιολογήσουμε τις γνώσεις που αποκόμισαν τα παιδιά όσον αφορά τους κινδύνους από την ηλιακή ακτινοβολία, αλλά και τα μέτρα προστασίας που επιβάλλεται να παίρνουμε, οργανώνουμε μια κατευθυνόμενη αξιολογική συζήτηση.

Ομαδική αξιολόγηση

Κοιτάξτε παρακαλώ την μαθησιακή δραστηριότητα 5β

applied-outcomes.png
applied-outcomes.png
Quiz

Στο τέλος της εκπαιδευτικής δράσης οι μαθητές είναι ικανοί να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τη γνώση που απέκτησαν για να επιλύσουν πραγματικά προβλήματα. Η συμπλήρωση ενός quiz που περιείχε ερωτήσεις από την καθημερινή πραγματικότητα, μας έδωσε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τις γνώσεις των μαθητών που αποκόμισαν από τις δράσεις.

Quiz

Κοιτάξτε παρακαλώ την μαθησιακή δραστηριότητα 7


learning-pathways.png

Στα πλαίσια της τελετής λήξης του σχολικού έτους ανεβάσαμε το θεατρικό έργο της κυρίας Βάσως Μιχαηλάκη Αρφαρά "Το μήνυμα της γης" επενδυμένο με μουσική του κυρίου Γιάννη Γιακουμάκη.

Οι δράσεις, το σχέδιο μαθήματος και το υποστηρικτικό υλικό θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του σχολείου μας, ώστε να είναι διαθέσιμα σε κάθε μαθητή ή εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται για το θέμα.

Επίσης στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό για τη νέα σχολική χρονιά θα περιληφθεί σχέδιο σχετικά με την ανάπτυξη δράσεων που αφορούν οικολογικά, περιβαλλοντικά και θέματα διαχείρισης ενέργειας.

learning-pathways.png

Η συγγραφέας του βιβλίου "Η αόρατη ομπρέλα" κυρία Βάσω Μιχαηλάκη Αρφαρά είχε την ευγενή καλοσύνη να μας παραχωρήσει ένα σχετικό οικολογικό θεατρικό έργο "Το μήνυμα της γης". Οι στίχοι των τραγουδιών είναι δικοί της κι η μουσική επένδυση έγινε απο τον κύριο Γιάννη Γιακουμάκη. Ποιό ρόλο θα θέλατε να παίξετε;

Στην ιστοσελίδα του σχολείου μας www.17o.gr θα αναρτήσουμε αυτό το project όπως και τα project όλων των τάξεων, ώστε να είναι διαθέσιμα σε όποιον το επιθυμεί.

Από τη νέα σχολική χρονιά θα περιληφθεί σχέδιο σχετικά με την ανάπτυξη δράσεων που αφορούν οικολογικά, περιβαλλοντικά και θέματα διαχείρισης ενέργειας.

 

 

 


teacher-resource-circle.png
Περιγραφή

Για την επιλογή του θέματος, καλοκαίρι και προστασία από τον ήλιο, αξιοποιήσαμε την αρχή της επικαιρότητας με στόχο την καλλιέργεια εννοιών και πρακτικών που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη και προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας των παιδιών. Σχεδιάσαμε δράσεις  αντιστοίχισης, ταξινόμησης σε διαδραστικό πίνακα, αναζήτησης στο διαδίκτυο με χρήση ατομικών φορητών υπολογιστών, κατασκευής πάζλ, προβολής powerpoint, ζωγραφικής, χαρτοκοπτικής, χαρτογράφησης εννοιών, συμπλήρωσης ηλεκτρονικού κουίζ, δραματοποίησης, έκφρασης και κίνησης. Μέσα από αυτές τις δράσεις καλλιεργούνται και αναπτύσσονται πλήθος δεξιοτήτων, εννοιών και στάσεων που αποτελούν βασικά ζητούμενα για μια σύγχρονη ολιστική παιδαγωγική μόρφωση.

Γνωστικό Πεδίο
Γλώσσα - Μελέτη περιβάλλοντος-Ευέλικτη Ζώνη
Θέμα
Καλοκαίρι και προστασία απο τον ήλιο
Μαθησιακό Επίπεδο
Ηλικία 7-9
learner-resource-circle.png
Περιγραφή

Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος χαράς και ξεγνοιασιάς.Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ήλιος μπορεί να γίνει επικίνδυνος αν δεν προσέξουμε.Πρέπει να μάθουμε πως να προστατευόμαστε από τις βλαπτικές ακτίνες του ήλιου αλλά και πως θα  προστατεύσουμε το περιβάλλον μας. Θα απασχοληθείτε με δράσεις  αντιστοίχισης, ταξινόμησης σε διαδραστικό πίνακα, αναζήτησης στο διαδίκτυο με χρήση ατομικών φορητών υπολογιστών, κατασκευής πάζλ, προβολής powerpoint, ζωγραφικής, χαρτοκοπτικής, χαρτογράφησης εννοιών, συμπλήρωσης ηλεκτρονικού κουίζ, δραματοποίησης, έκφρασης και κίνησης. Μέσα από αυτές τις δράσεις θα καλλιεργήσετε και θα αναπτύξετε πλήθος δεξιοτήτων, εννοιών και στάσεων που αποτελούν βασικά ζητούμενα για μια σύγχρονη παιδαγωγική μόρφωση.

Γνωστικό Πεδίο
Γλώσσα - Μελέτη περιβάλλοντος - Ευέλικτη Ζώνη
Θέμα
Καλοκαίρι και προστασία από τον ήλιο
Μαθησιακό Επίπεδο
Ηλικία 7-9

Συγγραφέας: Ανθή Πατσούρη
Συνεργασία: 17ο Δ.Σ.Ρόδου
Θέση: Δασκάλα
Δεν υπάρχει φωτογραφία για Ανθή Πατσούρη

Φοίτησα στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. (Ρόδος)
Πέτυχα την τέταρτη θέση στη σειρά εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, απ όπου αποφοίτησα με άριστα πετυχαίνοντας και πάλι την τέταρτη θέση.
Παρακολούθησα αρκετά σεμινάρια, ανάμεσα στα οποία ήταν το 80ωρο πρόγραμμα «Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης», το 40ωρο «Συμβουλευτική Γονέων», «Η σχολική τάξη εργαστήρι τέχνης και δημιουργίας»,
Εργάζομαι στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου όπου έχω οργανική θέση.Στις 23 Ιουνίου 2011 βραβεύτηκα απο το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το έργο "Ιστότοπος 17ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου"

Το blog μου https://anthipatsouri.wordpress.com/

Συγγραφέας: Γιώργο Καβουκλή
Συνεργασία: 17ο Δ.Σ.Ρόδου
Θέση: Εκπαιδευτικός
Δεν υπάρχει φωτογραφία για Γιώργο Καβουκλή

Διδάσκω στο τμήμα Ένταξης του 17ου Δημοτικού Σχολείου από το 1993.
Εργάστηκα ως βοηθός στο εργαστήριο πληροφορικής του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου  Αιγαίου κατά τη σχολική χρονιά 2000-2001.Τη διετία 2005 και 2006 μετεκπαιδεύτηκα στο Διδασκαλείο Ειδικής Αγωγής.Το 2007 παρακολούθησα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου σχετικά με τη Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.Σήμερα, στα ενδιαφέροντά μου βρίσκεται η δημιουργία αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού, η υλοποίηση και αξιοποίηση σχολικών υπολογιστικών δικτύων και η εφαρμογή και αξιοποίηση στο επίπεδο της τάξης συστημάτων διαχείρησης και παρουσίασης πολυμεσικής πληροφορίας.

Συγγραφέας: Μαριάνθη Χαλκίτη
Συνεργασία: 17 Δημοτικό σχολείο Ρόδου
Θέση: Δασκάλα
Δεν υπάρχει φωτογραφία για Μαριάνθη Χαλκίτη

Το 1993 εισήχθηκα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πέτυχα την πέμπτη θέση των επιτυχόντων σ’ όλη τη Δωδεκάνησο και την πρώτη θέση στη σειρά εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Για το λόγο αυτό βραβεύτηκα με υποτροφία. Απεφοίτησα το 1997 μετά από τετραετή φοίτηση. Κατά το διάστημα 30 Απριλίου έως 04 Μαΐου 1998 παρακολούθησα τα σεμινάρια με τίτλο  “  Sustainable Development in the islands and the vole of research and higher education”. Κατέχω την Αγγλική γλώσσα(Lower Cambridge) και τη Γαλλική (Sorbonne 1).Το 2001 διορίζομαι μέσω των εξετάσεων του ΑΣΕΠ.Στις 23 Ιουνίου 2011 βραβεύτηκα από το ΥΠΔΒΜΚΘ για το έργο "Ιστότοπος του 17ου δημοτικού Ρόδου".Εργάζομαι στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου.

Αναθεωρητής : Eugenia Arvanitis
Συνεργασία: University of Patras
Θέση: Lecturer
Εικόνα του/της Eugenia Arvanitis

Dr Arvanitis is Lecturer at the University of Patras and an Associate of Aegean University and PASCAL Observatory. She also teaches at the Hellenic Open University (Adult Education). During 2001-2004, she was the Manager of the Australian-Greek Resource and Learning Centre and the Greek Language Co-ordinator (BA International Studies) at RMIT University in Melbourne. Her research interests include multicultural educational policy; pedagogy and learning design, program/learner evaluation and teachers’ lifelong training.